St. Tropez

by ESAZLESA

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
03:12
St. Tropez Až všechny hvězdy spadnou z nebe až všechny moje přání v moři se utopí já budu stát na konci mola, který se po kolena noří avšak tu propast nikdy nepřekročí kde se drží se všech sil ptáci na zmlklém vedení tam za svět se plouží postavy potměšilou chůzi všechno se stalo tak z nenadání kde je všem dnům konec bylo to poslední léto a následoval podzim ti ptáci cestu nemění a někteří se nevrátí ---------------------------------------------------------------------------------------- When all the stars fall from the sky when all my wishes are drowned in the sea I´ll be standing on the pier plunged up to its knees yet it will never pass that abyss where birds are held on the silent wiring there are figures crawling for the world with sneaking walk everything happened so unawares where is the end of all days it was the last summer and then the fall came those birds don´t change the way and some of them will not return
2.
Tahle párty nekončí I když je venku tma, měli bychom vyjít ven potáhnem nocí, budem jejích pochybností bez touhy po vítězství, nemůžem prohrát Tohle je poslední tažení krále perverznosti nikdo si nemůže bejt ničim jistej To slovo je nepřizpůsobivost a temnota na kterou narážíš, když za soumraku opouštíš přátelé a lžeš abys mohl vládnout sám sobě a v tý noci se koupeš a utápíš všechny nesmyslný příležitosti a vůbec to není hezký, stejně jako všechna ta hudba, kterou mám rád Moje armáda se šikuje na sklizených polích a v jejích brázdách kvílí vítr není co ztratit a pro co se rmoutit Tahle párty nekončí Tahle párty začíná Pomalu na to přicházím tenhle svět má pravidla která se dají obejít jen za jistou cenu -------------------------------------------------------------------------------------------- This party never ends Even though there is a dark outside, we should go out we will drag through the night, we will be their doubt we can´t lose without desire for victory This is the last campaign of the king of perversity nobody can be sure of anything that word is inadaptability and the darkness that you collide with when you are leaving the friends at the nightfall and you´re lying to be able to rule yourself and you are bathing in that night, and drowning all the stupid opportunities And it´s really not pretty, as much as all the music I like My army is arraying on the harvested fields and the wind is wailing in their grooves there is nothing left to lose and nothing left to sorrow This party doesn´t end, this party begins I´m slowly realising that this world has the rules you can disrespect them only for definite price
3.
Těhotná žena Slyšíš to taky, všude po celou dobu potichu odchází, brání se bolesti skutečný smysl, uniknul ti mezi prsty, když držels ho za pačesy zestárnul a zvodnatěl čas v zatnutých pěstích si ho rozdrtil v prach to je asi život, že ztrácíš místa chvíle a lidi upozrňuju, že nemůžu se spokojit s nátlakem a můj svět je v přetlaku, plný neusmířených pocitů a účtů proč, řekni mi co je zlo, vždyť nebylo to tak hrozný, já jsem se zas tak moc nebál, olizoval jsem ostří ale vůbec jsem nevykrvácel o úspěch mi jde jenom v životě, od kterýho utíkám je to dost reálný a hodně zamotaný a ztracený Křesal jsem, až vzniknul požár ale tys ho začal hasit a hasím i já tebe musí být nějaká cesta, jak udržet ten plamen nakrmit tu mrchu smutkem, chlastem, drogama, láskama a deskami tys byl jinej živel, tys trhal přehrady a já pálil domy a to znamená, že každej chce mít moc Prosím, řekni že jsi blbec už si myslíš, že skutečně žiješ jsme jen otroci, vzpomínáš a pivo zase došlo --------------------------------------------------------------------------------------------- Pregnant lady Can you hear it too? everywhere, all the time iit´s slowly leaving, resisting the pain the real meaning escaped through your fingers when you held its hair the time has grown old and has saturated you crushed it in clanched fists to the dust well, that´s life that you lose places, moments and the people i warn you, that I can´t be content with the pressure and my world´s in overpressure, full of unforgiven feelings and bills why? Tell me what the evil is, it was not too bad after all I wasn´t afraid too much, I was licking the blade but I didn‘t bleed to death at all I´m chasing the succes only in the life I´m running away from It´s pretty real and really complicated and lost I was striking, until I set the fire but you´ve started to put it out and I´m also putting you out There must be some way, how to keep this flame feed that bitch with sorrow, booze, drugs, loves and records You were another element, you were blasting the dams and I was burning the houses and that means, that everyone wants to have much Please, say that you are an idiot do you think that you are alive yet? do you remember? we are just slaves and the beer has gone again
4.
Prázdný pokoj plný svobody Na stěnách, kde zastavil se čas visí jako obrazy ta okna, ze kterých padá stín křivolakých větví Komu bude patřit tohle svítání? Všechny noci, který jsem probdil rány, který si zahojil sny, ze kterých jsem se probudil chyby, který napravil účtý, který jsem zaplatil přátelé, který zatratil vystačí pro nás pro oba a přesto nebylo jich dost a ještě jednou promiň, že jsem tě neslyšel jen mi v hlave zněla jiná slova v prázdném pokoji plném svobody bál jsem se ti otevřít a říct ti, abys zas šla Tolik přetlaku z tebe vyčerpává duši, až tam pak vlaje ve větru jako bílá vlajka po prohrané bitvě Už žádná další zamilovaná písnička beze jména! Již žádná promarněná noc bez přátel! Tak komu bude patřit tohle svítání? Zbývá už jen poslední otázka..... a jak se máš ty? ---------------------------------------------------------------------------------------------- Empty room full of liberty On the walls, where the time has stopped the windows are hanging like those pictures which the shadow of crooked branches is falling from Who will this sunshine belong to? All the nights I stayed awake all thewounds I healed all thedreams I woke up from all themistakes I set right all the bills I payed all the friends I damned suffice for both of us but it still has not been enough I´m so sorry again that I didn´t hear you I just heard other words in my head In the empty room full of liberty I was afraid to open door to tell you to go away again Too much overpressure is exhausting your soul, and after that it´s flying in the wind like a white flag after lost battle No more lovesong without a name! No more wasted night without friends! So who will this sunshine belong to? There´s only one question left.... and how are you?

credits

released April 24, 2013

license

tags

about

ESAZLESA Karlovarský, Czech Republic

Esazlesa is a four-piece band from Cheb, Czech Republic, formed in 2009 after split up of a Czech screamo hardcore band Kmen.

“In the vein of post-hardcore bands like Isis, Cult of Luna, Minsk meets oldschool screamo, think Shotmaker, Maximillian Colby and Fingerprint.”

Lukáš Bouška
Tomáš Macek
Jan Hrivňák
Ondřej Helar
... more

shows

contact / help

Contact ESAZLESA

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like ESAZLESA, you may also like: