more from
Day After Records

Společnost psů

by ESAZLESA

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €5 EUR  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Deluxe double LP in the gatefold packing with the golden stamping on the cover.

  Includes unlimited streaming of Společnost psů via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days

    €22.50 EUR or more 

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Společnost psů via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days

    €8 EUR or more 

   

1.
ODVRACENÍ SE Déšť stéká po stěnách v louži se odráží kus nebe Odraz ve skle se rozmazává odvracím zrak od Tebe Padá déšť a nikdo tu není Upadnem časem v zapomnění Na shledanou dokud se zase nesetkáme A sbohem jestli se už neznáme Nic víc - nic míň Padá déšť a nikdo tu není V louži odráží se kus nebe Nikdo neví proč se mění Odvracím zrak od sebe když hladina se zvlní Padá déšť a nikdo tu není TURNING AWAY Rain‘s running down the walls A piece of the sky is mirrored in a puddle A reflection in the glass is bluring I turn my eyes away from you Rain is falling and nobody is here Over time we‘ll fall into oblivion So long Until we meet again And goodbye If we no longer know each other Nothing less – nothing more Rain is falling and nobody is here A piece of the sky is reflected in a puddle Nobody knows Why it changes I turn my eyes away from myself When the surface ripples Rain is falling down and nobody is here
2.
SPOLEČNOST PSŮ Do výšky hrozí ostří kamenné těžké a studené O kolik lehčí svět by byl beze mne Pro Tvou pýchu již tvé oči nevidí o kolik lehčí byl by svět bez lidí Musím rozrážet tu krajinu Musím rvát a trhat nebesa svým hrotem až rudá se rozleje přes obzor Rozevřu svá křídla a v sladký sen dnešní den proměním Omílán deštěm a vichrem v nocích jsem tam stál Tvarován do vybroušených i otupělých pestrých skal Stál jsem tam sám Zaženu všechen žal ve společnosti psů Vykázán za svou vzpurnost a tvárnost skal IN THE COMPANY OF DOGS Into the height a stone blade threatens Heavy and cold How much easier the world would be without me For your pride your eyes no longer see How much easier the world would be without everyone I have to crack that scenery I have to rend and tear the heaven With my arrowhead Till the red pours over the horizon I’ll spread my wings And into a sweet dream I’ll turn this day Chipped by the rain and the windstorm I stood there at nights Formed to slick and blunt Varied rocks I stood there alone I’ll banish all the sorrow In the company of dogs Expelled for defiance And malleability of the rocks
3.
ST. TROPEZ II Vrhám se do hloubek moří a večerních mraků neprostupných Mraků těžkých a strašných jako hejna ptáků v opratích Čtu plány vln a kradu dálkám nedostupnost Odhaluji dno když nechávám vyschnout řeky Nic si nemůžeš doopravdy vzít Jen jako hvězdy utopené v moři můžeš zářit dokud budeš chtít Stačí se jen zastavit a ruce zbavit těch pout abys mohl jen plout Jako loďka v bezvětří Hvězdy na nebi všechny zas! budou moje po setmění Budu plout a budu splývat s černou krajinou unavenou ST. TROPEZ II I plunge into the depths of seas and into evening clouds the impermeable ones the heavy and wrathful clouds like a flock of birds on reins I read the plans of waves And I steal unreachability from distances Revealing the bottom When I let rivers dry Nothing can be taken truly indeed Only as the stars drowned in a sea You can shine Until you want to You just have to stop And free your hands from the shackles So you could simply sail Like a vessel in no wind Stars in the sky All of them! Will be mine again After the dusk I will sail I will merge With the tired Black landscape
4.
04:01
EGERLAND Jsem milion metrů pryč milion let na cestách věky sám Už chci domů a doma je tam kde se lidi věsí Zahlídl jsem kouř a naše rodiny Běžel jsem dál - ještě hlouběji Klečel vyčerpáním - les celej hořel kde ostnatej stál drát Naše domovy byly pryč i děti a kořeny který jsme nikdy neměli Seš stepní vlk - co vrací se zpět a nám je jedno jestli tě čeká kříž anebo šibenice EGERLAND I am a million meters far away a million years on the road just on my own for ages I wanna go home and home is the place where people get hanged I saw the smoke and our families I ran farther – even deeper On my knees exhausted – the entire forest on fire In a place a barbed wire used to be Our homes were gone As the children and the roots Which we’ve never had You’re a Steppenwolf – which is coming back And we do not mind If there’s waiting for you A cross or a gallows
5.
V DOBRÉM I ZLÉM V dobrém i zlém až do smrti KDYŽ NÉ JÁ - TAK ANI TY Odevzdávám se Tobě a přijímám Tě JE TO TVOJE VINA, POKRYTČE V nemoci i bídě budu při Tobě stát KDYŽ NÉ TY - TAK ANI JÁ Nejsi doma - kam zas utíkáš I ty nejhezčí věci ztratí časem lesk a nezbude čas abychom je znovu a znovu leštili ANO - SLIBUJI FOR BETTER OR WORSE For better or worse Until death do us part IF I DO NOT – NEITHER DO YOU I let you take me To have and hold you IT’S YOUR FAULT, HYPOCRITE! In sickness, for poorer I’ll stay by your side IF I DO NOT – NEITHER DO YOU You’re not at home – where do you run again In the course of time even the most beautiful things lose their shine And there will be no time to polish them again and again YES – I PROMISE
6.
04:39
7.
05:12
MEZEK Jsi zranitelnej - a to bolí jsi svobodnej - a to se mýlíš jsi unavenej - a to ne stářím jsi jedinečnej - a to my všichni A tak hrdě vstáváš do světa proher Jsi klidnej - až srdce buší jsi rebel - co oči klopí nemáš sil na zaťaté pěsti jsi přece - jak my všichni Lidi dokážou bejt chamtivý když vidí že některý z mezků se nedají a víc je za to bičují ŠETŘI A PRACUJ! MULE You’re vulnerable – and that hurts You’re free – and you’re wrong You’re tired – and not by the age You’re unique – and we all are So you wake up proudly into the world of losses You’re calm – till the heart is beating You’re a rebel – who lowers the eyes With not enough strenght to clench fists You’re after all – like all of us People can be greedy When they see That some of the mules won’t give up And others whip them because of that SAVE UP AND WORK!
8.
BLOUDÍCÍ MĚSTEM Jako pouliční prach - chutná mi život Jako cesta vlakem Životy bloudící městem Jako hledání na bezútěšných místech Hledal jsem v zákoutích a polích na hrobech a ve stínu lesa Hledal jsem v lidech Hledal jsem v Tobě S Tebou jsem vítězil a prohrával bitvy v naší válce a snad už vím - jak chutná život Padal z něj a pak se vznášel V záchvatech bál se o všechno A co vlastně vím? Vzhlížel jsem k domovu utěšoval bratra v slzách matku když plakala pro mne Hořkej je život Lhal jsem a polykal to všechno div jsem se nezalykal Upadal do bezvědomí na všech těch místech a nikdy jsem se nenabažil tím… Jak chutná skutečnej život Nikdy jsem se nenapral tolik jejím pohledem těma křivkama abych měl dost toho vína i když přeplněn zpitý přetékám ve švech Zatím nemám dost NEMÁM DOST WAYFAIRING THE CITY As a street dust – life tastes to me As a train ride Lives wandering the city As searching bleak places I was seeking in recess and fields On graves and in a shadow of a forest I was seeking in people I was seeking in you I have won and lost battles with you in our war And perhaps I know now – the taste of life I have fallen and then floated In seizures I was worried about everything And what do I know? I looked up at my home I consoled my brother in tears Mother When she cried for me Bitter is life I have lied and swallowed all of that I almost suffocated myself I was losing consciousness at all those places And I have never got enough How the real life tastes I have never been filled enough by her look Those curves To have enough of that wine Even though I am bursting at the seams tipsy and overfilled So far I don’t have enough I DON’T HAVE ENOUGH
9.
06:24
PO ZÁDECH Jsou lidé - kteří žijí lehce Jsou lidé - kteří na ramenou nesou celý svět Nikdo jim to nenařídil - nikdo se jich neptal Ani jim nedal vybrat Nebo šanci si to rozmyslet Jedni mají odřená kolena Ti druzí mozoly na loktech Jsou lidé - co se nikdy nepotkají Jsou spolu odsouzeni být - a přitom se nikdy nevidět Jsou spolu odsouzeni jít - a přitom se nikdy nevidět Jsou lidé - co nikdy nepromluví A přitom jejich vzdechy nelze překřičet Co vibruje a rezonuje - to nelze překřičet A pak další - co nikdy nezmlknou A stejně nevíš - kdo z nich co řekl A už vůbec proč to řekl Jsou to lidé - co se nikdy nepoznají Ti prázdní - ti nafoukaní A pak i ti co údivem nemohou popadnout svůj dech Nemohou se však úplně minout Ti dole se nahoru derou jenom po zádech ON THEIR BACKS There are people – who live easily There are people – who shoulder the whole world Nobody ordered them to do so – nobody asked them Neither gave them any choice Or a chance to change their mind Ones with the skinned knees Others with the calluses on the elbows There are people – who will never meet They are condemned to be together – without ever seeing each other They are condemned to walk together – whithout ever seeing each other There are people – who never talk While their sighs can’t be shouted down What vibrates and resonates – can’t be shouted down And then others – who never shut up And you don’t even know – what which one said and mainly, why they even said it they are the people – who will never know themselves those empty - those cocky and then those who astonished can’t catch their breath however, they can’t miss each other completely those at the bottom climb the backs
10.
04:32
V MRACÍCH Chceš rozetnout oblohu a vletět za obzor Chceš rozetnout oblohu a vletět za obzor Chceš rozetnout oblohu a vletět za obzor Chci rozetnout oblohu a vletět za obzor! Nauč se lítat v mracích a najdeš, co chceš Nauč se lítat v mracích a možná přežiješ NAUČ SE LÍTAT IN THE CLOUDS You want to slit the sky and fly beyond the horizon You want to slit the sky and fly beyond the horizon You want to slit the sky and fly beyond the horizon I want to slit the sky and fly beyond the horizon! Learn how to fly in the clouds And you’ll find what you want Learn how to fly in the clouds And you might survive LEARN TO FLY
11.
08:23

about

NEW FULL LENGHT ALBUM - FEBRUARY 2017

buy merch here - dayafter.cz/cs/katalog/doporucujeme/

Lukáš Bouška – guitar, vocal
Tomáš Macek – guitar
Jan Hrivňák – drums, keys, lyrics
Ondřej Helar – bass, vocal
Zdeněk Ježek – lyrics

credits

released February 18, 2017

Hosté
Paní Lipová – mluvené slovo „Odvracení se“
Markéta (Negero) – zpěv „V dobrém i zlém“
Sisi (Povodí Ohře) – zpěv „Egerland“
Tokan (Velo)– trumpeta „Společnost psů“, zpěv Egerland
Jan Mužík (Ravelin7) – text, zpěv „Po zádech“

Cover art: Musa
Photo: Matěj Hošek
Nahráno v Tajným Studiu, Ústí nad Labem v létě 2016
Record, mix: Jan Brambůrek
Master: Ecson Waldes

DAY58
DAY AFTER RECORDS

www.esazlesa.cz
www.dayafter.cz

license

tags

about

ESAZLESA Karlovarský, Czech Republic

Esazlesa is a four-piece band from Cheb, Czech Republic, formed in 2009 after split up of a Czech screamo hardcore band Kmen.

“In the vein of post-hardcore bands like Isis, Cult of Luna, Minsk meets oldschool screamo, think Shotmaker, Maximillian Colby and Fingerprint.”

Lukáš Bouška
Tomáš Macek
Jan Hrivňák
Ondřej Helar
... more

shows

contact / help

Contact ESAZLESA

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like ESAZLESA, you may also like: